Country Portfolio Of Europe

euro1

Country Country Partner Location Supply Range
1 2 3 4 5 6 7 8
Bulgaria TMA Sofia X X X X X X X X
Croatia Sigma-Consulting Zagreb X X X X X X X X
Hungary Multicontact Budapest X X X X X X X X
Kasachstan FRECON Hamburg   X X X X X X X
Kosovo REA Pristine Prishtina         X X X X
Moldavia SMART Chisinau X       X X X X
Montenegro ABBA Budva         X X X X
Poland Acus Consulting Warsaw     X X X X    
Rumania Primus Consulting Timisoara X X X X X X X X
Serbia ABBA DOO Belgrade X X X X X X X X
Turkey Elcin Özyigit / Martsch Istanbul X X X X X X X  
Ukraine L´viv Consulting, Mayger Consulting L´viv, Odessa X X X X X      
Russia FRECON Hamburg X X X X X X X X

în tabelul ţărilor partenere am evidenţiat oferta preponderentă de produse şi servicii: Acestea se întind (de la teme micro- la tematici macro) de la 1. Outsourcing, 2. Finanţare/ IFC, 3. Recrutare, 4. PP = Programe de practică , 5. Training de management, 6. parteneriate / cooperări/ Matchmaking pănă la 7. PPP = Private-Public-Partnership cu granturi din fonduri germane ţi 8. sprijinirea sectorului IMM