Promovare economică

Doriţi ca organizaţie neguvernamentală sau ca instuţie publică să vă extindeţi structurile în ţara parteneră şi creşteţi capabilităţile de acolo. Vă interesează organizarea şi organizaţia, marketingul şi relaţiile publice, dar în primul rând dezvoltarea şi cooperarea prin integrarea economică. Mangementul sustenabil al resurselor şi surse de energie reînoibile întregesc demersul dvs. Punctul nostru de plecare sunt oamenii şi instrumentele lor de management, aducerea acestora la standarde internaţionale cu obiectivul de a avea organizaţii eficiente cu potenţial de autofinanţare.

Aceste chestiuni de interes public impun cunoaşterea strategiilor publice şi a surselor de finanţare. Construinde pe această bază includem instrumente de finanţare nerambursabilă ale diverselor entităţi (land, guvern federal, UE, Banca Europeană şi Mondială) în consultanţa individuală şi sprijinim astfel cofinţarea palnurilor de acţiune
  • Dezvoltare de personal, personalitate, activitatea în echipă şi organizare
  • Dezvoltare organizaţională obiective, mediu, transformări şi conducere
  • Organizaţii de autoajutor/ ajutor reciproc, instrumente, etape de derulare, economie, asigurarea rezultatelor
  • Instrumente de autofinanţare, organizaţii IMM, de promovare a exportului şi a investiţiilor
  • Analize de locaţie/ cercetare de piaţă, analiză de potenţial pentru oraşe şi regiuni după diverse criterii
  • Marketing de locaţie pentru oraşe, judeţe, regiuni şi ţări
  • Proiect de dezvoltare de tip PPP, care asigură până la 50% cofinanţare pentru centrul dvs. de training sau competenţe